PCBO PlusProgramma

Met het PlusProgramma biedt Stichting PCBO Apeldoorn onderwijs op maat voor begaafde kinderen. Alle PCBO basisscholen hebben de ambitie om passend onderwijs te bieden aan meer- en hoogbegaafde kinderen. Dit is het fundament, de BasisPlus. Op dit fundament staan 2 pijlers: De bovenschoolse PlusKlas en de PlusBegeleiding. Een aantal scholen is bezig om begaafdheid binnen hun zorgprofiel verder uit te bouwen en vorm te geven. Deze profilering wordt als derde pijler gezien.

Met het PlusProgramma biedt Stichting PCBO Apeldoorn een antwoord op de begeleidings- en onderwijs -behoeften van begaafde kinderen. Van begaafde kinderen wordt vaak gedacht dat zij zich ‘wel zullen redden’. Niets is minder waar: ook deze leerlingen kunnen zórgleerlingen zijn, die vastlopen op hun reguliere basisschool. Het PlusProgramma biedt begaafde kinderen de kans om (weer) met plezier naar school te gaan. Kinderen krijgen de ruimte om zichzelf te zijn, om kennis te verwerven en om hun grenzen te verleggen.

 
balk_geel.jpg